Ogłoszenia o wyborze oferty

IZP.2222-3/10 Budowa Zespołu Boisk "OKRLIK 2012" w Krzeszowie

ORLIK Krzeszów
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2010 Utworzono: 14.06.2010

IZP.2227-4/10 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy reralizacji zadania p.n. Zwodociągowanie wsi

Inspektor nadzoru - Zwodociągowanie wsi Ogorzelec
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2010 Utworzono: 10.06.2010

IZP. 2222-1/10 Zwodociągowanie wsi Krzeszów w oparciu o istniejące ujęcie wody KROKUS

Wodociąg Ogorzelec
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2010 Utworzono: 02.06.2010

ZOPO.D.361-1/10 Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie

Ogłoszenie o wyborze oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2010 Utworzono: 16.04.2010

IZP.5541-9/10 Remont drogi gminnej wewnętrznej , dz.nr 271 w Czarnowie

Droga Czarnów
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2010 Utworzono: 14.04.2010

IZP. 5541-8/10 Remont drogi gminnej Nr 114883D w Szarocinie

Droga Szarocin
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2010 Utworzono: 14.04.2010

IZP. 7040-2/10 Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 11490D w Pisarzowicach

Most Pisarzowice
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2010 Utworzono: 14.04.2010

IZP.2222-1/10 Remont pomieszczeń budynku Gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowei

Gimnazjum Krzeszów
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2010 Utworzono: 07.04.2010

PI.0612-5/09/10 Przygotowanie do druku, skład DTP, wydrukowanie oraz transport publikacji pt. Mała a

Druk publikacji
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2010 Utworzono: 07.04.2010

ZOPO.341-4/09

ZOPO.341-4/09 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie przy ul. Betlejemskiej 1 i Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach - Pisarzowice 149
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2010 Utworzono: 11.01.2010

IZP.341-2/09 Roboty elektryczne

 Wykonanie niezaplanowanych prac remontowych, wymaganych napraw oraz usuwanie awarii w obiektach gminnych w ramach zlecenia stałego na roboty elektryczne.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2009 Utworzono: 31.12.2009

IZP.341-4/09 Roboty wodno-kanalizacyjne

 Wykonanie niezaplanowanych prac remontowych, wymaganych napraw oraz usuwanie awarii w obiektach gminnych w ramach zlecenia stałego na roboty wodno-kanalizacyjne
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2009 Utworzono: 30.12.2009

IZP.341-2/09 Roboty ogólnobudowlane

 Wykonanie niezaplanowanych prac remontowych, wymaganych napraw oraz usuwanie awarii w obiektach gminnych w ramach zlecenia stałego na roboty ogólnobudowlane.  
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2009 Utworzono: 30.12.2009

IZP.341-1/09 Udzielenie kredytu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Kamienna Góra w wysokości 264 000,00 zł na predsięwzięcie : Odbudowa drogi gminnej nr 114906D w Czarno
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2009 Utworzono: 17.12.2009

ZOPO.341-2/09

ZOPO.341-2/09 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie przy ul. Betlejemskiej 1 i Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach - Pisarzowice 149
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2009 Utworzono: 02.11.2009
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
aktualne... Początek strony