Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty
IZP.2222-2/09
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2009 Utworzono: 21.08.2009
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
IZP.5541-12/09
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2009 Utworzono: 21.08.2009
IZP. 2231-5/09 Ogłoszenie o wyborze oferty
Remont 2 klas w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2009 Utworzono: 28.07.2009
ZIP.5540-90/9Ogłoszenie o wyborze oferty
Opracowanie projektu budowlanego dla zadania Budowa parkingu wraz z mała infrastrukturą w Krzeszowie
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2009 Utworzono: 07.07.2009
IZP. 2231-5/09 Unieważnienie postępowania
Uniewaznienie postępowania
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2009 Utworzono: 06.07.2009
IZP. 5541-9/09 Wybór Oferty
Przebudowa dróg osiedlowych w Czadrowie
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2009 Utworzono: 03.07.2009
IZP.2222-1/09 Remont klas
Remont klas i innych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2009 Utworzono: 28.04.2009
IZP.2231-4/09 Dach Czadrów
Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym - Czadrów 109-110.
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2009 Utworzono: 21.04.2009
IZP. 2231-3/09 Dach Janiszów
Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej - Janiszów 13
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2009 Utworzono: 17.04.2009
IZP. 2231-2/09 Dach Ptaszków
Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym - Ptaszków 2
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2009 Utworzono: 17.04.2009
IZP. 2231-1/09 Dach Gorzeszów
Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym - Gorzeszów 51
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2009 Utworzono: 17.04.2009
IZP. 5541-1/09 Ogłoszenie o wyborze oferty
Przebudowa drogi gminnej nr 114925D w Ptaszkowie
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2009 Utworzono: 11.03.2009
GP. 7320-2/09 Ogłoszenie o wyborze oferty
Zmiana Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamienna Góra
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2009 Utworzono: 10.03.2009
IZP.7040-1/09 Wybór oferty
Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Krzeszowie
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2009 Utworzono: 02.03.2009
IZP. 7044-1/09 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa Oświetlenia Drogowego w Gorzeszowie Etaap III ( obwód nr 2)
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2009 Utworzono: 19.02.2009
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
aktualne... Początek strony