Ogłoszenia o wyborze oferty

IZP. 341-5/08 Dostawa - zakup lekkiego wozu ratowniczego typu furgon dla potrzeb OSP w Janiszowie
Ogłoszenie o wyborze oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2008 Utworzono: 21.11.2008
IZP. 341-4/08 Kredyt 220 000,00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2008 Utworzono: 14.10.2008
IZP. 341-3/08 Kredyt 380 000,00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2008 Utworzono: 14.10.2008
IZP.7040-6/08 Zimowe utrzymanie dróg
Ogłoszenie o wyborze oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2008 Utworzono: 07.10.2008
IZP.7044-19/08 Oswietlenie drogowe Czadrów
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Czadrowie.
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2008 Utworzono: 25.09.2008
ZOPO.341-1/08
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie przy ul. Betlejemskiej 1 i Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach - Pisarzowice 149
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2008 Utworzono: 05.09.2008
IZP.5541-13/08 Remont drogi gminnej w Rędzinach
Remont drogi gminnej w Rędzinach
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2008 Utworzono: 28.08.2008
IZP. 2222-6/08 Wykonanie centralnego ogrzewania
Wykonanie centralnego ogrzewania na potrzeby świetlicy wiejskiej w Szarocinie
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2008 Utworzono: 28.08.2008
IZP.5541-10/08 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dobromyślu
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dobromyślu
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2008 Utworzono: 18.08.2008
IZP.5541-11/08 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Raszów
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Raszów
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2008 Utworzono: 18.08.2008
IZP.5541-9/08 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszerj oferty
IZP.5541-9/08
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2008 Utworzono: 25.07.2008
IZP. 5541-8/08 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
IZP.5541-8-/08
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2008 Utworzono: 25.07.2008
IZP.2231-4/08 Remont studni kanalizacyjnych we wsi Ptaszków
Unieważnienie postępowania
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2008 Utworzono: 30.06.2008
IZP.2231-3/08 Remont studni kanalizacyjnych we wsi Ptaszków
Remont studni kanalizacyjnych we wsi Ptaszków
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2008 Utworzono: 05.06.2008
IZP. 5541-5/05 Renowacja nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych
Renowacja nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2008 Utworzono: 30.05.2008
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
aktualne... Początek strony