Ogłoszenia o wyborze oferty

ZOPO.341-1/08

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie przy ul. Betlejemskiej 1 i Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach - Pisarzowice 149
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2008 Utworzono: 05.09.2008

IZP.5541-13/08 Remont drogi gminnej w Rędzinach

Remont drogi gminnej w Rędzinach
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2008 Utworzono: 28.08.2008

IZP. 2222-6/08 Wykonanie centralnego ogrzewania

Wykonanie centralnego ogrzewania na potrzeby świetlicy wiejskiej w Szarocinie
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2008 Utworzono: 28.08.2008

IZP.5541-10/08 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dobromyślu

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dobromyślu
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2008 Utworzono: 18.08.2008

IZP.5541-11/08 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Raszów

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Raszów
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2008 Utworzono: 18.08.2008

IZP.5541-9/08 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszerj oferty

IZP.5541-9/08
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2008 Utworzono: 25.07.2008

IZP. 5541-8/08 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

IZP.5541-8-/08
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2008 Utworzono: 25.07.2008

IZP.2231-4/08 Remont studni kanalizacyjnych we wsi Ptaszków

Unieważnienie postępowania
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2008 Utworzono: 30.06.2008

IZP.2231-3/08 Remont studni kanalizacyjnych we wsi Ptaszków

Remont studni kanalizacyjnych we wsi Ptaszków
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2008 Utworzono: 05.06.2008

IZP. 5541-5/05 Renowacja nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych

Renowacja nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2008 Utworzono: 30.05.2008

IZP. 2222-2/08 Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana pokrycia dachowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarocinie
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2008 Utworzono: 31.03.2008

IZP. 7044-1/08 Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Ogorzelce - obwód nr II
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2008 Utworzono: 31.03.2008

MOSiR 341-9/08 Zlecenie stałe

Wykonanie niezaplanowanych prac remontowych oraz usuwanie awarii w ramach zlecenia stałego na roboty elektryczne
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2008 Utworzono: 04.01.2008

MOSiR 341-8/08 Zlecenie stałe

Wykonywanie niezaplanowanych prac remontowych oraz usuwanie awarii w ramach zlecenia stałego na roboty ogólnobudowlane.
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2008 Utworzono: 04.01.2008

ZOPO.341-8/07 Ogłoszenie

ZOPO.341-8/07 "DOSTAWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH – MIĘSO I WĘDLINY DLA POTRZEB STOŁÓWKI SZKOLNEJ DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KRZESZOWIE PRZY UL. BETLEJEMSKIEJ 1"
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2007 Utworzono: 21.12.2007
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
aktualne... Początek strony