Ogłoszenia o wyborze oferty

RI.7013.6.2018 Przebudowa drogi gminnej w Olszynach
Przebudowa rogi gminnej nr 114843D w Olszynach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2018 Utworzono: 06.03.2018
RI.7013.5.2018 Przebudowa drogi gminnej w Czadrowie
Przebudowa drogi gminnej nr 114833D  w Czadrowie - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2018 Utworzono: 06.03.2018
RI.7013.2.2018 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie - umieważnienie postępowania
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2018 Utworzono: 23.02.2018
RI.7013.3.2018 Realizacja ścieżki rowerowej relacji Kamienna Góra - Krzeszów
Realizacja ścieżki rowerowej relacji Kamienna Góra - Krzeszów w systemie »zaprojektuj i wybuduj«  - unieważnienie postepowania
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
RI.131.2.2017 Wdrożenie e-usług w ramach projektu E -Gmina
Wdrożenie e-usług w ramach projektu pn.: »E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Kamienna Góra«”
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2018 Utworzono: 01.02.2018
RI.7013.25.2017 Zagospodarowanie terenów sportowych w Ogorzelcu
Zagospodarowanie terenów sportowych w Ogorzelcu
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017
RI.7013.14.c.2017 Boisko rekreacyjne w m. Olszyny
Budowa wielogunkcyjnych biousk rekrescyjnych na terenie Gminy Kamienna Góra w miejscowości Olszyny i Pisarzowice ( zadanie B - boisko w Olszynach)
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2017 Utworzono: 06.12.2017
RI.7013.23.2017. Budowa sieci wodociągowej w Przedwojowie
Budowa sieci wodociągowej  na terenie Gminy Kamienna Góra w Przedwojowie
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2017 Utworzono: 10.10.2017
RI.131.1.2017 Zakup informatycznej infrastruktury sprzętowej - E gmina
Zakup informatycznej infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. : <span style="font-si
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2017 Utworzono: 13.10.2017
RI.7013.21.2017. Przebudowa sieci wodociągowej w Krzeszowie
Przebudowa z rozbudową odcinków sieci wodociągowej oraz wymiana przyłączy do budynków w Krzeszowie
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 29.09.2017
RI.7013.14.b.2017 Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych - boisko w Olszynach
Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych na terenie gminy Kamienna Góra w miejscowości Olszyny i Pisazrowice - zadanie B - boisko w Olszynach
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2017 Utworzono: 12.09.2017
RI.7031.3.2017 Zimowe otrzymanie dróg gminnych 2017/2018
Zimowe otrzymanie dróg gminy Kamienna Góra w sezonie zimowym 2017/2018
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2017 Utworzono: 05.09.2017
RI.7013.16.a.2017 Przebudowa drogi gminnej nr 114914D, w Raszowie.
„Przebudowa drogi gminnej nr 114914D, km 0+000 ÷ 0+557 w Raszowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2017 Utworzono: 29.08.2017
RI.7013.14.a.2017 Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych - boisko w Olszynach
Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych na terenie gminy Kamienna Góra w miejscowości Olszyny i Pisazrowice - zadanie B - boisko w Olszynach
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 22.08.2017
RI.7013.13a.2017 Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych - boisko w Pisarzowicach
Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych na terenie gminy kamienna Góra w miejscowościach Olszyny i Pisarzowice ( zadanie a  - boisko w Pisarzowicach)
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 22.08.2017
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 17  prawy
aktualne... Początek strony