Ogłoszenia o wyborze oferty

RI.7013.3.2018 Realizacja ścieżki rowerowej relacji Kamienna Góra - Krzeszów

Realizacja ścieżki rowerowej relacji Kamienna Góra - Krzeszów w systemie »zaprojektuj i wybuduj«  - unieważnienie postepowania
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018

RI.131.2.2017 Wdrożenie e-usług w ramach projektu E -Gmina

Wdrożenie e-usług w ramach projektu pn.: »E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Kamienna Góra«”
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2018 Utworzono: 01.02.2018

RI.7013.25.2017 Zagospodarowanie terenów sportowych w Ogorzelcu

Zagospodarowanie terenów sportowych w Ogorzelcu
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017

RI.7013.14.c.2017 Boisko rekreacyjne w m. Olszyny

Budowa wielogunkcyjnych biousk rekrescyjnych na terenie Gminy Kamienna Góra w miejscowości Olszyny i Pisarzowice ( zadanie B - boisko w Olszynach)
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2017 Utworzono: 06.12.2017

RI.7013.23.2017. Budowa sieci wodociągowej w Przedwojowie

Budowa sieci wodociągowej  na terenie Gminy Kamienna Góra w Przedwojowie
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2017 Utworzono: 10.10.2017

RI.131.1.2017 Zakup informatycznej infrastruktury sprzętowej - E gmina

Zakup informatycznej infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. : <span style="font-si
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2017 Utworzono: 13.10.2017

RI.7013.21.2017. Przebudowa sieci wodociągowej w Krzeszowie

Przebudowa z rozbudową odcinków sieci wodociągowej oraz wymiana przyłączy do budynków w Krzeszowie
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 29.09.2017

RI.7013.14.b.2017 Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych - boisko w Olszynach

Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych na terenie gminy Kamienna Góra w miejscowości Olszyny i Pisazrowice - zadanie B - boisko w Olszynach
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2017 Utworzono: 12.09.2017

RI.7031.3.2017 Zimowe otrzymanie dróg gminnych 2017/2018

Zimowe otrzymanie dróg gminy Kamienna Góra w sezonie zimowym 2017/2018
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2017 Utworzono: 05.09.2017

RI.7013.16.a.2017 Przebudowa drogi gminnej nr 114914D, w Raszowie.

„Przebudowa drogi gminnej nr 114914D, km 0+000 ÷ 0+557 w Raszowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2017 Utworzono: 29.08.2017

RI.7013.14.a.2017 Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych - boisko w Olszynach

Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych na terenie gminy Kamienna Góra w miejscowości Olszyny i Pisazrowice - zadanie B - boisko w Olszynach
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 22.08.2017

RI.7013.13a.2017 Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych - boisko w Pisarzowicach

Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych na terenie gminy kamienna Góra w miejscowościach Olszyny i Pisarzowice ( zadanie a  - boisko w Pisarzowicach)
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 22.08.2017

RI.7013.17.2017 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 312 i 269/4 w Czadrowie

RI.7013.17.2017 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 312 i 269/4 w Czadrowie
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2017 Utworzono: 17.08.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017

RI.7013.11.2017 Termomodernizacja budynków Szkoły podstawowej w Szarocinie

 Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarocinie  budynek nr 1 – Szarocin nr 53  i  budynek nr 2  - Szarocin nr 53a” zadanie nr 3 i 4 realizowane w ramach projektu pn.: „Poprawa
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2017 Utworzono: 30.06.2017
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
aktualne... Początek strony