Ogłoszenia o wyborze oferty

RI.271.1.2016 Zakup samochodu dla OSP Ogorzelec
Zakup nowego lekkiego samochody ratowiczo-gaśniczego 4x4 AWD dla OSP Ogorzelec
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2016 Utworzono: 26.09.2016
RI.7013.12.2016 Remont drogi w Przedwojowie
„Remont drogi dz. 576, km 0+000 – 0+855 w Przedwojowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2016 Utworzono: 16.08.2016
RI.7013.8.2016 Przebudowa dr. wewnętrznej KOCHANÓW
Przebudowa drogi wewnętrznej, dz. Nr 249/1 w Kochanowie
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2016 Utworzono: 24.06.2016
RI.7013.7.2016 Droga dojazdowa do gr.rolnych DEBRZNIK
Dębrznik droga dojazdowa do gruntów rolnych – Przebudowa drogi gminnej nr 114930D w Dębrzniku
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2016 Utworzono: 24.06.2016
RI. 7013.3.2016 Ogloszenie o wyborze -Świetlica Janiszów
Budowa sanitariatów, szatni oraz ukałdu komunikacyjnego przy swietlicy w Janiszowie
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2016 Utworzono: 06.06.2016
RI.7013.2.2016 Ogłoszenie o wyborze -ośw.dr .Lesczyniec
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Leszczyniec
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2016 Utworzono: 16.05.2016
RI. 7013.1.2016 Leszczyniec - pawilon przy boisku sportowym
Unieważnienie postępowania przetargowego
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2016 Utworzono: 31.03.2016
ZOJG.D.361-1/16 Dostawa oleju opałowego
ZOJG.D.361-1/16 Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2016 Utworzono: 22.03.2016
ZOJG.D.361-1/16 Dostawa oleju opałowego
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2016 Utworzono: 25.01.2016
IZP.271.2.2015 Udzielenie kredytu
„Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych w wysokości 1 000 000,00 PLN”
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2015 Utworzono: 27.11.2015
IZP.7013.14.15
„Budowa pompowni strefowej ze zbiornikiem retencyjnym we wsi Gorzeszów, w miejscu istniejącej pompowni przewidzianej do likwidacji”
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2015 Utworzono: 25.11.2015
ZOPO.D.361-5/15 Dostawa oleju opałowego lekkiego
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach i Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2015 Utworzono: 24.11.2015
IZP. 7013.13.2015 Remont drogi wewnętrznej w Czarnowie.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferety w postępowaniu przetargowym na Remont drogi wewnętrznej, dz. nr 267, km 0+000÷0+186 w Czarnowie (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2015 Utworzono: 14.10.2015
IZP.7013.10.2015 Przebudowa drogi w Dębrzniku
Przebudowa drogi wewnętrznej w Dębrzniku, dz nr 355 -ogłoszenie o wyborze oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2015 Utworzono: 13.07.2015
IZP.7013.8.2015 Przebudowa sieci wodociągowej....... w Krzeszowie.
Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz naprawa infrastruktury drogowej przy ul. P. Brandla i M. Englera w Krzeszowie ( zadanie 1) oraz Przebudowa drogi ul. M. Englera w K
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2015 Utworzono: 24.06.2015
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 17  prawy
aktualne... Początek strony