Ogłoszenia o wyborze oferty

IZP.7013.6.2015 Przebudowa dróg w Przedwojowie

Przebudowa dróg w Przedwojowie dz. nr 407/10, 591.
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015

IZP.7011.13.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej - Pawilon szatniowy Leszczyniec

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku w Leszczyńcu
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2014 Utworzono: 29.10.2014

ZOPO.D.361-3/14 Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Gminie Kamienna Góra

Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Kamienna Góra"
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2014 Utworzono: 30.09.2014

IZP. 7013.13.2014 Remont połączony z modernizacją CBK w Krzeszowie

Remont połączony z modernizacją pomieszczeń na I pietrze biblioteki w budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie - ogłoszenie o wyborze oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2014 Utworzono: 10.06.2014

IZP. 7013.6.2014 Wymiana zestawu pompowego - hydrofornia Kochanów

Wymiana zestawu pompowego oraz remont z dociepleniem  ścian zewnętrznych w hydroforni we wsi Kochanów - ogłoszenie o wyborze oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2014 Utworzono: 09.06.2014

IZP. 7013.11.2014 Przebudowa dróg w Raszowie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dwóch odcinków dróg w Raszowie, dz. nr 431 i 85”
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2014 Utworzono: 30.05.2014

IZP.7013.12.2014 Przebudowa drogi w Czadrowie dz. nr 112/2, 226/1, 111/2

Przebudowa drogi w Czadrowie dz. nr 112/2, 226/1, 111/2
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2014 Utworzono: 23.05.2014

IZP.7013.9.2014 Przebudowa drogi w Pisarzowicach dz. nr 612/10

Przebudowa drogi w Pisarzowicach dz. nr 612/10
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2014 Utworzono: 23.05.2014

IZP. 7013.10.2014 Przebudowa drogi w Gorzeszowie, dz. nr 7/1, 31/4

Przebudowa drogi w Gorzeszowie, dz. nr 7/1, 31/4
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2014 Utworzono: 23.05.2014

IZP. 7013.4.2014 Remont mostu w Szarocinie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 114881D w Szarocinie
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2014 Utworzono: 15.04.2014

IZP.7013,3.2014 Remont drogi w Leszczyńcu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Remont drogi gminnej nr 114888D, km 0+000-0+271,5 w Leszczyńcu ( powódź czerwiec 2013)
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2014 Utworzono: 15.04.2014

IZP.7013.1.2014 Przebudowa wodociągu w Krzeszowie

Przebudowa i budowa odcinka sieci wodociągowej w Krzeszowie ul. Opata Bernarda Rosy
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2014 Utworzono: 26.03.2014

ZOPO.D.361-1/14 Dostawa oleju opałowego lekkiego

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach 
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2014 Utworzono: 06.02.2014

GOPS.4237.1.2014 Świadczenie usług Asystenta Rodziny

Świadczenie usług Asystenta Rodziny
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2014 Utworzono: 22.01.2014

IZP. 271.2.2013 Prace remontowe - Zamówienie stałe - roboty ogólnobudowlane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie niezaplanowanych prac remontowych ( z wyłączeniem zadań inwestycyjnych) wymaganych napraw oraz usuwanie awarii w obiektach gminnych w ramach zlecenia stałego na roboty ogóln
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 18  prawy
aktualne... Początek strony