Ogłoszenia o wyborze oferty

ZOPO.D.361-1/14 Dostawa oleju opałowego lekkiego
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach 
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2014 Utworzono: 06.02.2014
GOPS.4237.1.2014 Świadczenie usług Asystenta Rodziny
Świadczenie usług Asystenta Rodziny
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2014 Utworzono: 22.01.2014
IZP. 271.2.2013 Prace remontowe - Zamówienie stałe - roboty ogólnobudowlane
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie niezaplanowanych prac remontowych ( z wyłączeniem zadań inwestycyjnych) wymaganych napraw oraz usuwanie awarii w obiektach gminnych w ramach zlecenia stałego na roboty ogóln
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
ZOPO.D.361-5/13 Dostawa oleju opałowego lekkiego
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach i Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2013 Utworzono: 13.12.2013
IZP.7031.6.2013 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014
Ogłoszenie o wyborze oferty - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2013 Utworzono: 18.11.2013
IZP. 271.1.2013 Udzielenie kredyty w wysokości 1 000 000.00 pln
   „Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych w wysokości 1 000 000,00 PLN”
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2013 Utworzono: 18.10.2013
IZP. ZUD w sezonie 2013/2014
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zimowe Utrzymanie Dróg Gminnych w sezonie 2013/2014
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2013 Utworzono: 11.10.2013
IZP, 7013.13.2013 Remont drogi gminnej w Dębrzniku
Remont drogi gminnej nr 114928D, km 0+000÷0+408 i nr 114929D, km 0+000÷0+158 w Dębrzniku”
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2013 Utworzono: 27.09.2013
ZOPO.D.361-4/13 Dostawa oleju opałowego lekkiego
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach 
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2013 Utworzono: 20.09.2013
IZP. 7013.12.2013 Remont elewacji wraz z docieplemiem budynku Olszyny 8
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Olszyny 8 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2013 Utworzono: 14.08.2013
IZP.7013.11.2013 Budowa szamba bezodpływowego Olszyny 8
Budowa szamba bezodpływowego wraz z przyłączem od budynku nr 8 w Olszynach
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2013 Utworzono: 22.07.2013
IZP.7013.10.2013 Wymiana pokrycia dachowego - UGKG - Wojska Polskiego 10B
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na : Wymianę pokrycia dachowego i częściowe docieplenie ścian na budynku Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10B
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2013 Utworzono: 13.06.2013
KR. 7026.2.6.2013 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Gór"  
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2013 Utworzono: 13.06.2013
ZOPO.D.361-3/13 Dostawa oleju opałowego lekkiego
Dostawa oleju opałowego lekkiego 
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2013 Utworzono: 10.06.2013
GOPS. 4237.3.213 Przeprowadzenie psychologicznej terapii rodzinej oraz grupowych zajęć psychoedukacy
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przeprowadzenie psychologicznej terapii rodzinnej oraz grupowych zajęć psychoedukacyjnych
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2013 Utworzono: 16.05.2013
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 17  prawy
aktualne... Początek strony