Ogłoszenia o wyborze oferty

ZOPO.D.361-6/12 Usługi edukacyjne
Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III"
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2012 Utworzono: 17.10.2012
IZP.7031.2.2012 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2012 Utworzono: 16.10.2012
IZP.271.3.1.2012 Dostawa średniego samochodu gaśniczego
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem  
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2012 Utworzono: 13.09.2012
IZP.7013.7.2012 Remont świetlicy w Leszczyńcu
Remont połączony z modernizacją świetlicy w Leszczyńcu
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2012 Utworzono: 13.09.2012
IZP. 042.12.2012 Budowa świetlicy w Jawiszowie
Budowa świetlicy wiejskiej w Jawiszowie wraz z infrastrukturą techniczną
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2012 Utworzono: 13.09.2012
izp. 271.2.2012 Udzielenie kredytu
Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Kamienna Góra w wysokości 1 500 000,00 PLN
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2012 Utworzono: 28.08.2012
IZP. 7013.6.2012 Pawilon szatniowo-sanitarny w Pisarzowicach
Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku sportowym w Pisarzowicach
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2012 Utworzono: 12.07.2012
IZP. 7013.4.2012 Oświetlenie drogowe we wsi Czadrów oraz Rędziny
Oświetlenie drogowe we wsi Czadrów oraz Rędziny
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2012 Utworzono: 12.07.2012
IZP.7021.62.2011 Remont adchu Janiszów 53
Remont dachu budynku Janiszów 53 część  A i C 
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2012 Utworzono: 06.07.2012
IZP. Odbudowa kanalizacji deszczowej Szarocin
Odbudowa kanalizacji deszczowej i drenarskiej zniszczonych przez powódź przy budynku szkolnym w Szarocinie
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2012 Utworzono: 06.07.2012
IZP.042.11.2012 Przebudowa węzła sanitarnego w budynku WDK w Pisarzowicach
Przebudowa węzła sanitarnego w budynku WDK w Pisarzowicach
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2012 Utworzono: 19.06.2012
IZP.7013.2.2012 Dachy Leszczyniec - Ogorzelec
Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Leszczyńcu oraz remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego Ogorzelec 40
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2012 Utworzono: 13.06.2012
IZP. 7021.23.2012 Boiska Ptaszków
Zagospodarowanie terenu sportowego przy szkole podstawowej w Ptaszkowie
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2012 Utworzono: 31.05.2012
IZP. 7013.1.2012 Budowa Ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Krzeszowie
Budowa Ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Krzeszowie 
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2012 Utworzono: 18.05.2012
IZP. 042.06.2012 Wodociag w m. Leszczyniec wraz z pompownią sieciową.
Budowa sieci wodociągowej bytowo-gospodarczej dla miejscowości Leszczyniec-Szarocin - Etap III wodociąg w m.Leszczyniec wraz z pompownią sieciową.
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2012 Utworzono: 17.05.2012
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 17  prawy
aktualne... Początek strony