IZP.341-1/07 WOD-KAN 2008-2011 (wygasły...)

Dane o ofertach :
a) liczba złożonych ofert 1
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania 0 w tym ze względu na rażąco niską cenę 0.

Nazwa Wykonawcy którego ofertę wybrano :
a) firma : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.
b) kod, miejscowość : 58-420 Lubawka
c)ulica, nr domu, nr lokalu : Nadbrzeżna 5a

Cena najkorzystniejszej oferty :

pkt. III, ust. 1 i 2 siwz - stawka R – 21,00 zł, koszty – 80%, zysk- 18%
pkt. III, ust. 3 siwz - stawka R – 22,50 zł, koszty - 80%, zysk - 10% , przejazd – 3,00 zł
pkt. III, ust. 4 siwz - stawka R – 27,00 zł, koszty - 80% , zysk – 10% przejazd – 3,00 zł
pkt. III, ust. 5 siwz - przejazd – 3,50 zł, przejazd – 3,00 zł
pkt. III, ust. 6 siwz - stawka 350,00 zł, przejazd 10,00 Zł

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 14.09.2007
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 14.09.2007. Wygasa 23.09.2007. Odsłon 25593
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony