IZP.341-1/07 WOD-KAN 2008-2011 (wygasły...)

Dane o ofertach :
a) liczba złożonych ofert 1
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania 0 w tym ze względu na rażąco niską cenę 0.

Nazwa Wykonawcy którego ofertę wybrano :
a) firma : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.
b) kod, miejscowość : 58-420 Lubawka
c)ulica, nr domu, nr lokalu : Nadbrzeżna 5a

Cena najkorzystniejszej oferty :

pkt. III, ust. 1 i 2 siwz - stawka R – 21,00 zł, koszty – 80%, zysk- 18%
pkt. III, ust. 3 siwz - stawka R – 22,50 zł, koszty - 80%, zysk - 10% , przejazd – 3,00 zł
pkt. III, ust. 4 siwz - stawka R – 27,00 zł, koszty - 80% , zysk – 10% przejazd – 3,00 zł
pkt. III, ust. 5 siwz - przejazd – 3,50 zł, przejazd – 3,00 zł
pkt. III, ust. 6 siwz - stawka 350,00 zł, przejazd 10,00 Zł


Brak załączników
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 14.09.2007
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 14.09.2007. Wygasa 23.09.2007. Odsłon 25682