INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (wygasły...)

 

 

______________________________________________________________________________

ZOJG.D.361-4/17                                                                      Kamienna Góra, dnia 09-08-2017 r.

 

Zamawiający: Gmina Kamienna Góra

ul. Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

NIP : 614-01-02-873

tel. 75 6106292, fax 75 7442857;e-mail: urzad@gminakg.pl

 

 

dotyczy : zapytania ofertowego na usługę przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cetaringowa) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach, Szkoły Podstawowej w Szarocinie oraz Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie

w roku szkolnym 2017/2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu, po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert na realizację usługi cateringowej obejmującej 2 części tj. :

 

CZĘŚĆ 1 :

 

1. 1. Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach

Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla 50 dzieci (w okresie od 16 sierpnia b.r. do 31 sierpnia liczba posiłków dla ok. 15 dzieci) w wieku przedszkolnym (3 - 6 lat) – posiłki składające się z I śniadania, II śniadania, pełnych obiadów i podwieczorku.

 

CZĘŚĆ 2 :

 

2.1. Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach

Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla 40 uczniów (7-15 lat) uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum – pełne obiady (dwa dania).

 

2.2.Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie

Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla 20 uczniów (7-14 lat) uczęszczających do szkoły podstawowej – pełne obiady (dwa dania) w jednorazowych opakowaniach dla każdego ucznia oddzielnie.

 

2.3. Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie

Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla 20 uczniów (7-14 lat) uczęszczających do szkoły podstawowej – pełne obiady (dwa dania) w jednorazowych opakowaniach dla każdego ucznia oddzielnie.

 

 

wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo (najniższa cena)

 

 

Wybrana oferta (nazwa wykonawcy, którego oferta została wybrana) :

 

CZĘŚĆ I :

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Przedsiębiorstwo SARG

Ryszard Krawiec

ul. Kościuszki 10

44-160 Bojszów

16,00 zł/brutto

Słownie : szesnaście złotych 00/100

- cena oferty brutto

 

CZĘŚĆ II :

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Przedsiębiorstwo SARG

Ryszard Krawiec

ul. Kościuszki 10

44-160 Bojszów

26,00 zł/brutto

Słownie : dwadzieścia sześć złotych 00/100

- cena oferty brutto

 

Nazwy wykonawców, którzy złożyli ofertę (ranking cen) :

 

CZĘŚĆ I :

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

Przedsiębiorstwo SARG

Ryszard Krawiec

ul. Kościuszki 10

44-160 Bojszów

16,00 zł/brutto

Słownie : szesnaście złotych 00/100

- cena oferty brutto

 

CZĘŚĆ II :

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

Przedsiębiorstwo SARG

Ryszard Krawiec

ul. Kościuszki 10

44-160 Bojszów

26,00 zł/brutto

Słownie : dwadzieścia sześć złotych 00/100

- cena oferty brutto

2.

Firma Handlowo-Usługowa

U WOLAKA”

Jacek Wolak

ul. Tadeusza Kościuszki 15G/13

58-400 Kamienna Góra

43,10 zł/brutto

Słownie : czterdzieści trzy zł 10/100

- cena oferty brutto

 

 

 

W Ó J T

 

Patryk Straus


powrót...
Informacja wytworzona przez P. dnia 11.08.2017
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 11.08.2017. Wygasa 30.08.2017. Odsłon 24651
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony