RI.7013.2.2016 Ogłoszenie o wyborze -ośw.dr .Lesczyniec (wygasły...)

Gmina Kamienna Góra zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Leszczyniec”. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 16.05.2016
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 16.05.2016. Wygasa 23.05.2016. Odsłon 25456
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony