RI.271.4.2020 Udzielenie kredytu w wysokości 1 000 0000,00 zł (wygasły...)

Unieważnienie postępowania - nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Załączniki:
uniewaznienie postepowania.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 10.12.2020
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 10.12.2020. Wygasa 17.12.2020. Odsłon 24660