RI.7013.1.2017 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 546/1 w Przedwojowie (wygasły...)

Zamawiajacy unieważnił postępowanie przetargowe działając na podstwie art. 93 ust. pkt 4 ustawy Pzp albowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiekszyć tej kwoty do do ceny najkorzystniejszej oferty.
powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 14.03.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 14.03.2017. Wygasa 04.04.2017. Odsłon 25749
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony