RI.7013.1.2017 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 546/1 w Przedwojowie (wygasły...)

Zamawiajacy unieważnił postępowanie przetargowe działając na podstwie art. 93 ust. pkt 4 ustawy Pzp albowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiekszyć tej kwoty do do ceny najkorzystniejszej oferty.
powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 14.03.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 14.03.2017. Wygasa 04.04.2017. Odsłon 16664
Początek strony