Ogłoszenia o wyborze oferty

RI.7013.13.2020 Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z infrastrukturą techniczną.

Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2021 Utworzono: 15.01.2021

RI.271.4.2020 Udzielenie kredytu w wysokości 1 000 0000,00 zł

.Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości : - 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z terminem spłaty
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2020 Utworzono: 10.12.2020

archiwum... Początek strony