Ogłoszenia o wyborze oferty

RI.7013.13.2020 Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z infrastrukturą techniczną.

Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2021 Utworzono: 15.01.2021

archiwum... Początek strony