Bilans jednostki 2018 (wygasły...)

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018.

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2018.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018.

Informacja dodatkowa.

Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 05.06.2019
Opublikowana przez D. Sowa dnia 05.06.2019. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 142