Zarządzenia 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 1/2011, Z dnia: 18.01.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18 stycznia2011 w sprawie planu finansowego w układzie dział, rozdział, paragraf dla budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2011
Załączniki:
zarzadzenie nr 1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 2/2011, Z dnia: 20.01.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 stycznia 2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/10 Wójta Gminy  Kamienna Góra z dnia 6 września 2010 roku wydanego w sprawie utworzenia oraz poszrzenia dróg gminnych wewnętrznych w obrębach Leszczyniec, Czadrów, Krzeszów, Ptaszków oraz Pisarzowice, położonych na terenie Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 2.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 3/2011, Z dnia: 14.02.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 14 lutego 2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kamienna Góra w 2011 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 3.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 4/2011, Z dnia: 15.02.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 4/2011Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności części wspólnej budynku nr 27 zlokalizowanego w Leszczyńcu
Załączniki:
zarzadzenie nr 4.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 5/2011, Z dnia: 17.02.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17 lutego 2011 r.w sprawie zaliczek na centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych na terenie wsi Leszczyniec
Załączniki:
zarzadzenie nr 5 pdf.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 6/2011, Z dnia: 28.02.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr 1/2011 z dnia 10.02.2011 mieszkańców wsi Krzeszów w sprawie budowy dróg
Załączniki:
zarzadzenie nr 6 pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 8/2011, Z dnia: 10.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 8/2011  Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 10 marca 2011 w sprawie utworzenia drogi gminnej wewnętrznej w obrebie wsi Przedwojów, położonej na terenie gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 8.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 10/2011, Z dnia: 16.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra w formie umowy zamiany
Załączniki:
zarzadzenie nr 10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 9/2011, Z dnia: 16.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 16 marca 2011 w sprawie likwidacji drogi gminnej, tj.działki nr 569/3 położonej w obrębie wsi Przedwojów
Załączniki:
zarzadzenie nr 9.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 11/2011, Z dnia: 17.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17 marca 2011 w sprawie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych
Załączniki:
zarzadzenie nr 11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 12/2011, Z dnia: 21.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 21 marca 2011 w sprawie utworzenia drogi gminnej wewnętrznej w obrębie wsi Przedwojów, położonej na terenie Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 12.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 15/2011, Z dnia: 22.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Załączniki:
zarzadzanie nr 15.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2011 , wersja 1

Numer: 13/2011, Z dnia: 22.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
Załączniki:
zarzadzanie nr 13.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2011 , wersja 1

Numer: 14/2011, Z dnia: 22.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
zarzadzanie nr 14.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2011 , wersja 1

Numer: 16/2011, Z dnia: 22.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 marca 2011 w sprawie powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Załączniki:
zarzadzanie nr 16.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony