Zarządzenia 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 57/2011, Z dnia: 15.11.2011

, Zmieniana:  
Zarądzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu na 2012 rok
Załączniki:
zarzadzenie nr 57.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 18.11.2011 , wersja 1

Numer: 38/2011, Z dnia: 11.07.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie  Nr 38/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie  finansowej.
Załączniki:
zarzadzenie nr 38.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1

Numer: 23/2011, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwetaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury druków ścisłego zarachowania.
Załączniki:
zarzadzenie nr 23.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1

Numer: 46/2011, Z dnia: 22.08.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze
Załączniki:
zarzadzenie nr 46.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.09.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 01.09.2011 , wersja 1

Numer: 10/2011, Z dnia: 16.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra w formie umowy zamiany
Załączniki:
zarzadzenie nr 10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 21/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 kwietnia 2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Załączniki:
zarzadzenie nr 21.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1

Numer: 45/2011, Z dnia: 27.07.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lipca 2011 w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz zasad udostępniania informacji
Załączniki:
zarzadzenie nr 45.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1

Numer: 2/2011, Z dnia: 20.01.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 stycznia 2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/10 Wójta Gminy  Kamienna Góra z dnia 6 września 2010 roku wydanego w sprawie utworzenia oraz poszrzenia dróg gminnych wewnętrznych w obrębach Leszczyniec, Czadrów, Krzeszów, Ptaszków oraz Pisarzowice, położonych na terenie Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 2.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 27/2011, Z dnia: 20.05.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie likwidacji drogi gminnej wewnętrznej, położonej w Olszynach, gmina Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 27.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1

Numer: 1/2011, Z dnia: 18.01.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18 stycznia2011 w sprawie planu finansowego w układzie dział, rozdział, paragraf dla budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2011
Załączniki:
zarzadzenie nr 1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 15/2011, Z dnia: 22.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Załączniki:
zarzadzanie nr 15.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2011 , wersja 1

Numer: 31/2011, Z dnia: 26.05.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie  Nr 31/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 26 maja 2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
zarzadzenie nr 31.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1

Numer: 47/2011, Z dnia: 26.08.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Załączniki:
zarzadzenie nr 47.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.09.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 01.09.2011 , wersja 1

Numer: 19/2011, Z dnia: 13.04.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie : utworzenia drogi gminnej wewnętrznej w obrębie wsi Krzeszów, położonej na terenie Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 19.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 21.07.2011 , wersja 1

Numer: 28/2011, Z dnia: 26.05.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie  Nr 28/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Załączniki:
zarzadzenie nr 28.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony