Zarządzenia 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 11/2011, Z dnia: 17.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17 marca 2011 w sprawie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych
Załączniki:
zarzadzenie nr 11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 62/2011, Z dnia: 16.11.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 62 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie opłat za odprowadzanie ścieków, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne gminy , a nie będących sieciami zbiorczymi.
Załączniki:
zarzadzenie nr 62.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 17.11.2011 , wersja 1

Numer: 44/2011, Z dnia: 22.07.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 lipca 2011 w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego
Załączniki:
zarzadzenie nr 44.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1

Numer: 61/2011, Z dnia: 16.11.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 61?2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
zarzadzenie nr 61.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 17.11.2011 , wersja 1

Numer: 20/2011, Z dnia: 14.04.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 14 kwietnia 2011  roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Załączniki:
zarzadzenie nr 20.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 21.07.2011 , wersja 1

Numer: 5/2011, Z dnia: 17.02.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17 lutego 2011 r.w sprawie zaliczek na centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych na terenie wsi Leszczyniec
Załączniki:
zarzadzenie nr 5 pdf.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 13/2011, Z dnia: 22.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
Załączniki:
zarzadzanie nr 13.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2011 , wersja 1

Numer: 30/2011, Z dnia: 26.05.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Załączniki:
zarzadzenie nr 30.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1

Numer: 24/2011, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania.
Załączniki:
zarzadzenie nr 24.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1

Numer: 55/2011, Z dnia: 02.11.2011

, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 2 listopada 2011 w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek nr 405/2, 405/3, 407 położonych w Janiszowie oraz działki nr 984/2 położonej w Pisarzowicach.

Załączniki:
zarzadzenie nr 55.jpg
Informacja wytworzona przez dnia 10.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 10.11.2011 , wersja 1

Numer: 32/2011, Z dnia: 06.06.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr32/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra  z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Załączniki:
zarzadzenie nr 32.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1

Numer: 22/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kamienna Góra i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji.
Załączniki:
zarzadzenie nr 22.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1

Numer: 58/2011, Z dnia: 15.11.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 rok
Załączniki:
zarzadzenie nr 58.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 18.11.2011 , wersja 2

Numer: 6/2011, Z dnia: 28.02.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr 1/2011 z dnia 10.02.2011 mieszkańców wsi Krzeszów w sprawie budowy dróg
Załączniki:
zarzadzenie nr 6 pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 53/2011, Z dnia: 06.10.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 6 października 2011 w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
zarzadzenie nr 53.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 10.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 10.11.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony