Zarządzenia 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 21/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 kwietnia 2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Załączniki:
zarzadzenie nr 21.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1

Numer: 22/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kamienna Góra i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji.
Załączniki:
zarzadzenie nr 22.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.07.2011 , wersja 1

Numer: 20/2011, Z dnia: 14.04.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 14 kwietnia 2011  roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Załączniki:
zarzadzenie nr 20.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 21.07.2011 , wersja 1

Numer: 19/2011, Z dnia: 13.04.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie : utworzenia drogi gminnej wewnętrznej w obrębie wsi Krzeszów, położonej na terenie Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 19.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.07.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 21.07.2011 , wersja 1

Numer: 18/2011, Z dnia: 31.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/09 z 29 września 2009 r. w sprawie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Załączniki:
zarzadzanie nr 18.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2011 , wersja 1

Numer: 17/2011, Z dnia: 31.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Załączniki:
zarzadzanie nr 17.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2011 , wersja 1

Numer: 15/2011, Z dnia: 22.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Załączniki:
zarzadzanie nr 15.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2011 , wersja 1

Numer: 13/2011, Z dnia: 22.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
Załączniki:
zarzadzanie nr 13.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2011 , wersja 1

Numer: 14/2011, Z dnia: 22.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
zarzadzanie nr 14.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2011 , wersja 1

Numer: 16/2011, Z dnia: 22.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 marca 2011 w sprawie powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Załączniki:
zarzadzanie nr 16.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2011 , wersja 1

Numer: 12/2011, Z dnia: 21.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 21 marca 2011 w sprawie utworzenia drogi gminnej wewnętrznej w obrębie wsi Przedwojów, położonej na terenie Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 12.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 11/2011, Z dnia: 17.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17 marca 2011 w sprawie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych
Załączniki:
zarzadzenie nr 11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 10/2011, Z dnia: 16.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra w formie umowy zamiany
Załączniki:
zarzadzenie nr 10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 9/2011, Z dnia: 16.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 16 marca 2011 w sprawie likwidacji drogi gminnej, tj.działki nr 569/3 położonej w obrębie wsi Przedwojów
Załączniki:
zarzadzenie nr 9.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 8/2011, Z dnia: 10.03.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 8/2011  Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 10 marca 2011 w sprawie utworzenia drogi gminnej wewnętrznej w obrebie wsi Przedwojów, położonej na terenie gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 8.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony