2015


Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29 marca 2016 r., w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kamienna Góra za 2015 rok

Uchwała nr I/96/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2015 rok.
Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 21.11.2016 9:34
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 21.11.2016 9:34. Odsłon 1797, Wersja 1