Plany pracy

Plan pracy Rady Gminy Kamienna Góra

na 2018 rok

 

 

 

 

 

31.01.2018 r.

 

godz. 1000

 

 

 

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Możliwości pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 6. Informacja Stowarzyszenia Kwiat Lnu.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 

 

 

 

28.02.2018 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2017. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2018.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Wnioski i zapytania.

 8. Sprawy różne.

 

 

 

 

28.03.2018 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Informacja z działalności kulturalnej na terenie Gminy Kamienna Góra - funkcjonowanie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Wnioski i zapytania.

 8. Sprawy różne.

 

 

 

 

25.04.2018 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Bezpieczeństwo na terenie gminy (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna).

 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – informacja o działalności. Ocena zasobów pomocy społecznej.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 

 

 

 

30.05.2018 r.

 

godz. 1000

 

 

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

 6. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 

 

 

 

27.06.2018 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Informacja z zakresu utrzymania dróg w okresie zimowym 2017/2018.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Wnioski i zapytania.

 8. Sprawy różne.

Lipiec

PRZERWA WAKACYJNA

 

 

 

 

29.08.2018 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

 6. Analiza dochodów i wydatków w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem w 2018 roku zmian dotyczących objęcia systemem nieruchomości niezamieszkałych.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 

 

 

26.09.2018 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Gminna gospodarka mieszkaniowa z informacją o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Wnioski i zapytania.

 8. Sprawy różne.

 

 

 

 

31.10.2018 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Wnioski i zapytania.

 8. Sprawy różne

 

 

11.2018 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Podsumowanie kadencji – raport o stanie gminy.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Wnioski i zapytania.

 8. Sprawy różne.

Informacja wytworzona przez Mateusz Strudziński dnia 04.01.2018
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 04.01.2018. Odsłon 3134, Wersja 16drukuj
Wersja : lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Początek strony