Plany pracy

Plan pracy Rady Gminy Kamienna Góra na 2019 r.

 

 

 

30.01.2019 r.

 

godz. 1000

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Stan bezpieczeństwa w gminie – Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

 

27.02.2019 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja z zakresu działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze.

 5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

 

27.03.2019 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 5. Zarządzania kryzysowe w gminie – informacja.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

 

24.04.2019 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Centrum Biblioteczno – Kulturalne Gminy Kamienna Góra – informacja.

 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

 

29.05.2019 r.

 

godz. 1000

 

 

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra

 5. Debata nad Raportem

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

 8. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy.

 9. Podjęcie uchwał.

 10. Sprawy różne.

 

 

 

26.06.2019 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Wody Polskie – stan rzek, regulacja cieków wodnych w gminie.

 5. Stowarzyszenie Kwiat Lnu – informacja.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

Lipiec

PRZERWA WAKACYJNA

 

 

 

28.08.2019 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

 

25.09.2019 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Powiatowe Centrum Zdrowia – informacja.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

 

30.10.2019 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2020 rok.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

27.11.2019 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2019.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

 

 

20.12.2019 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.

 5. Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2019 r.

 6. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy oraz planu pracy Rady Gminy na rok 2019 r.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr pawlik

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 24.12.2018
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 24.12.2018. Odsłon 3134, Wersja 21drukuj
Wersja : lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Początek strony