Plany pracy

Plan pracy Rady Gminy Kamienna Góra na 2022 r. 

 

 

 

 

26.01.2022 r.

 

godz. 10:00

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnegoPowiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze.

 5. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra planowanych na rok 2022.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

23.02.2022 r.

 

godz. 10:00

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Stan bezpieczeństwa w gminie – Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

 

 

30.03.2022 r.

 

 1. godz. 10:00

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja PGW Wody Polskie na temat działań podejmowanych i planowanych na terenie Gminy Kamienna Góra.

 5. Informacja na temat działalności CBK Gminy Kamienna Góra – podsumowanie roku 2021 i plany na rok 2022.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

 

27.04.2022 r.

 

godz. 10:00

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r. Ocena zasobów pomocy społecznej.

 5. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

 

25.05.2022 r.

 

godz. 10:00

 

 

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra.

 5. Debata nad Raportem.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

 8. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy.

 9. Podjęcie uchwał.

 10. Sprawy różne.

 

 

 

29.06.2022 r.

 

godz. 10:00

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja w zakresie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o.

 5. Informacja w zakresie Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

Lipiec

PRZERWA WAKACYJNA

 

 

 

31.08.2022 r.

 

godz. 10:00

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

 

28.09.2022 r.

 

godz. 10:00

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja na temat działań podejmowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

 

26.10.2022 r.

 

godz. 10:00

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

30.11.2022 r.

 

godz. 10:00

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

 

21.12.2022 r.

 

godz. 10:00

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.

 5. Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2022 r.

 6. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy oraz planu pracy Rady Gminy na rok 2023 r.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Pawlik

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 31.12.2021 11:24
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 31.12.2021 11:24. Odsłon 3480, Wersja 1