INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 12 czerwca 2020 r. (wygasły...)

 
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I
z dnia 12 czerwca 2020 r.
 
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Kamienna Góra obwodowych
komisji  wyborczych  w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na  dzień
28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów
do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra do niżej
wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 4,
- Nr 3, w liczbie 4,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 6,
- Nr 6, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 2.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w  §  1,  członków  komisji  wyłoni  losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00
w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I
/-/ Jakub Szmigiel
 
powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 12.06.2020. Wygasa 03.07.2020. Odsłon 181
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony