Petycje

Petycja z dnia 7 maja 2024 r.

Petycja z dnia 7 maja 2024 r. - analiza możliwości uzyskania oszczędności przy zakupie karmy dla bezdomnych zwierząt przez internet.
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2024 Utworzono: 09.05.2024

Petycja z dnia 8.04.2024 r. dot. narzędzi do sprawniejszej promocji gminy.

Petycja dot. zaplanowania nabycia i zastosowania nowoczesnych, inteligentnych centrów informacji multimedialnej do sprawniejszej promocji gminy.
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2024 Utworzono: 11.04.2024

Petycja z dnia 15.02.2024 r.

Petycja z dnia 15.02.2024 r. w sprawie promocji gminy i zachęcania inwestorów
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2024 Utworzono: 22.02.2024

Petycja dot.: jak zaangażować młodych wyborców w zbliżające sie wybory samorządowe.

Petycja dot.: jak zaangażować młodych wyborców w zbliżające sie wybory samorządowe.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2024 Utworzono: 11.01.2024

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku przez Radę Gminy Kamienna Góra.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku przez Radę Gminy Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2024 Utworzono: 03.01.2024

OS.152.8.2023 Petycja dot. wdrożenia procedur dokonywania płatności przez Interesantów droga elektro

Petycja dot. wdrożenia procedur dokonywania płatności przez Interesantów droga elektroniczną - online.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2023 Utworzono: 22.11.2023

Petycja dot. bezpieczeństwa, jawności i transparentności w ramach optymalizacji Systemu Zarządzania

Petycja dot. bezpieczeństwa, jawności i transparentności w ramach optymalizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2023 Utworzono: 31.10.2023

Petycja dot. usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w różnych obszarach powierzonych gminie

Petycja dot. usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w różnych obszarach powierzonych gminie zadań publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2023 Utworzono: 20.10.2023

Petycja dot. tworzenia terenów pod inwestycje.

Petycja dot. tworzenia terenów pod inwestycje oraz tworzenia specjalnych stref ekonomicznych
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2023 Utworzono: 27.09.2023

Petycja dot. wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowania się do

Petycja dot. wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowania się do wdrożenia w JST przepisów dyrektywy 2022/2555
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2023 Utworzono: 12.09.2023

Petycja w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej

Petycja w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2024 Utworzono: 11.10.2023

Sprawozdanie z rozpatrzony w roku 2022 petycji.

Sprawozdanie z rozpatrzony w roku 2022 petycji.
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2023 Utworzono: 27.06.2023

archiwum... Początek strony