Petycje

OS.152.8.2023 Petycja dot. wdrożenia procedur dokonywania płatności przez Interesantów droga elektro

Petycja dot. wdrożenia procedur dokonywania płatności przez Interesantów droga elektroniczną - online.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2023 Utworzono: 22.11.2023

Petycja dot. bezpieczeństwa, jawności i transparentności w ramach optymalizacji Systemu Zarządzania

Petycja dot. bezpieczeństwa, jawności i transparentności w ramach optymalizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2023 Utworzono: 31.10.2023

Petycja dot. usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w różnych obszarach powierzonych gminie

Petycja dot. usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w różnych obszarach powierzonych gminie zadań publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2023 Utworzono: 20.10.2023

Petycja dot. tworzenia terenów pod inwestycje.

Petycja dot. tworzenia terenów pod inwestycje oraz tworzenia specjalnych stref ekonomicznych
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2023 Utworzono: 27.09.2023

Petycja dot. wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowania się do

Petycja dot. wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowania się do wdrożenia w JST przepisów dyrektywy 2022/2555
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2023 Utworzono: 12.09.2023

Petycja w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej

Petycja w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2023 Utworzono: 11.10.2023

Sprawozdanie z rozpatrzony w roku 2022 petycji.

Sprawozdanie z rozpatrzony w roku 2022 petycji.
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2023 Utworzono: 27.06.2023

Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukr

Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2023 Utworzono: 05.05.2023

archiwum... Początek strony