Petycje

Petycja z dnia 08 lipca 2020 r.
Petycja z dnia 08 lipca w sprawie publikacji wniosku i odpowiedzi na wniosek.
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2020 Utworzono: 16.07.2020
Petycja nr 2 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie sieci 5G
Petycja z dnia 23 marca 2020 r. złożona przez Koalicję Polski Wolnej od 5G w przedmiocie zobowiązania Wójta do wykonania Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2020 Utworzono: 29.03.2020
Petycja nr 1 z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie remontu drogi dojazdowej
Petycja mieszkańców wsi Krzeszówek w sprawie remontu drogi dojazdowej do posesji.
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2020 Utworzono: 20.02.2020
Petycja nr 3 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyporządkowania załącznika do odpowiedniej klasy z
Petycja nr 3 z dnia 27 marca 2020 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2020 Utworzono: 31.03.2020
Petycja nr 12 z dnia 12.12.2019 r.
Petycja nr 12 z dnia 12.12.2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2020 Utworzono: 30.12.2019
Petycja nr 11 z dnia 22.10.2019 r.
Wnioskodawca wniósł o przekazanie niniejszej petycji wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic wiejskich - miejscowo właściwych dla Gminy.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2020 Utworzono: 30.10.2019
Petycja nr 7 z dnia 28.05.2019 r.
Wnioskodawca wniósł o zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa oraz zwiększenie udziału bar
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2019 Utworzono: 21.06.2019
Sprawozdanie z rozpatrzony w roku 2018 petycji. Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
Sprawozdanie z rozpatrzony w roku 2018 petycji. Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 w Urzędzie Gminy Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2019 Utworzono: 21.06.2019
Petycja nr. 2 z dnia 25.01.2019 r. o przekazanie informacji o niekomercyjnym projekcie.
Petycja nr. 2 z dnia 25.01.2019 r. o przekazanie informacji o niekomercyjnym projekcie.
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2019 Utworzono: 23.04.2019
Petycja 1 z dn. 18.01.2019 w sprawie zmiany terminu wyborów sołeckich
Petycja z dn. 18.01.2019 w sprawie zmiany terminu wyborów sołeckich
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2019 Utworzono: 28.01.2019
Petycja nr 5 z dnia 21.03.2019 r.
Petycja nr 5 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie publikacji wniosku na stronie BIP Gminy oraz przesłanie do Lokalnych Mikro-przedsiębiorców linku do portalu Mikroporady.pl
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 28.03.2019
Petycja nr 8 z dnia 6.11.2018 r. w sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z peł
Petycja nr 8 z dnia 6.11.2018 r. w sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2019 Utworzono: 08.02.2019
Petycja nr. 6 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie przekazania do szkół i publikację
Petycja nr. 6 z dnia 18.09.2018 r.  w sprawie przekazania do szkół i publikacjęCCF_000049
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 21.09.2018
Petycja nr 5 z dnia 11.09.2018 dotycząca Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.
Edycja petycji nr. 5 z dnia 11.09.2018 r.   Wnioskodawca wniósł o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii oraz publikację t więcej...
Aktualizacja: 05.12.2018 Utworzono: 05.12.2018
Petycja nr. 7 z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wydłużenia godzin pracy gabinetu rehabilitacji w Pisarz
Petycja nr. 7 z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wydłużenia godzin pracy gabinetu rehabilitacji w Pisarzowicach
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 05.12.2018
 1 2 3 
aktualne... Początek strony