Petycje

Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukr

Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2023 Utworzono: 05.05.2023

Petycja z dnia 3.02.2022 r

Petycja z dnia 3.02.2022 r ( data wpływu do Urzędu Gminy 03.02.2023 r)
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2023 Utworzono: 03.02.2023

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku przez Radę Gminy Kamienna Góra.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku przez Radę Gminy Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2023 Utworzono: 03.02.2023

Petycja z dnia 29.06.2022 r.

Petycja z dnia 29.06.2022 r. w sprawie podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Dębrznik.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2022 Utworzono: 14.07.2022

Petycja z dnia 17 08 2022 r.

Petycja z dnia 17 08 2022 r. w sprawie przekazania podległym urzędowi jednostkom oświatowym informacji dotyczących programu oświatowego "Gotuj się na zmiany".
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2022 Utworzono: 24.08.2022

Petycja z dnia 17 08 2022 r.

Petycja z dnia 17 08 2022 r. w sprawie utowrzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy.
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2022 Utworzono: 24.08.2022

Sprawozdanie z petycji za rok 2021.

Zestawienie zbiorcze petycji, które wpłynęły do Wójta Gminy Kamienna Góra w 20211 r. oraz sposób ich załatwienia. 
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2022 Utworzono: 28.06.2022

Petycja z dnia 5 maja 2022 r.

Petycja w sprawie optymalizacji wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego.
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2022 Utworzono: 11.05.2022

Petycja z dnia 22 czerwca 2022 r.

Petycja w sprawie zaplanowania i przekazania listy rolników posiadających prawo własności do nieruchomości właściwych miejscowo dla terenu gminy zainteresowanych przekazaniem części swojej nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowy
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2022 Utworzono: 27.06.2022

Sprawozdanie z petycji za 2021 rok - Rada Gminy Kamienna Góra.

Sprawozdanie z petycji za 2021 rok - Rada Gminy Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2022 Utworzono: 23.05.2022

Petycja z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Petycja w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przedstawionych wariantów trasy linii kolejowej.
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2022 Utworzono: 27.04.2022

Petycja z dnia 02.03.2022 r. w sprawie podjęcia uchwał.

Petycja z dnia 02.03.2022 r. w sprawie podjęcia uchwał.
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2022 Utworzono: 09.03.2022

Petycja z 21 grudnia 2021 roku

Petycja z 21 grudnia 2021 roku
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2022 Utworzono: 30.12.2021

Petycja z dnia 1 października 2021 r.

Petycja z dnia 1 października w sprawie wykorzystywania przez Gminy środków na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2021 Utworzono: 11.10.2021

Petycja z dnia 15 września 2021 r.

Petycja z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przekazania podległym Urzędowi jednostkom oświatowym (przedszkolom i szkołom) dodanych w załączniku informacji dot. programu edukacyjnego "Gotruj się na zmiany". 
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2021 Utworzono: 17.09.2021
 1 2 3 4 5 6 
aktualne... Początek strony