Petycje

Petycja z dnia 24 września 2020 r.

Petycja z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przekazania do szkół informacji o edukacyjnym Programie dla Szkół.
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2020 Utworzono: 28.09.2020

Petycja z dnia 08 lipca 2020 r.

Petycja z dnia 08 lipca w sprawie publikacji wniosku i odpowiedzi na wniosek.
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2020 Utworzono: 16.07.2020

Petycja z dnia 22 września 2020 roku

Petycja z dnia 22 września 2020 roku.
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2020 Utworzono: 30.09.2020

Petycja z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Petycja z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie racjonalnego wydatkowania środków budżetowych na zakup środków do dezynfekcji rąk.
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2020 Utworzono: 22.09.2020

Petycja z dnia 27 lipca 2020 r.

Petycja z dnia 27 lipca 2020 r. wniesiona przez mieszkańców miejscowości Debrznik Gmina Kamienna Góra dot. podwyższenia poziomu bezpieczeństwa na drodze gminnej w miejscowości Dębrznik poprzez montaż progów zwalniających i u
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2020 Utworzono: 19.08.2020

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Urząd Gminy Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2020 Utworzono: 03.07.2020

Petycja nr 2 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie sieci 5G

Petycja z dnia 23 marca 2020 r. złożona przez Koalicję Polski Wolnej od 5G w przedmiocie zobowiązania Wójta do wykonania Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2020 Utworzono: 29.03.2020

Petycja nr 1 z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie remontu drogi dojazdowej

Petycja mieszkańców wsi Krzeszówek w sprawie remontu drogi dojazdowej do posesji.
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2020 Utworzono: 20.02.2020

Petycja nr 3 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyporządkowania załącznika do odpowiedniej klasy z

Petycja nr 3 z dnia 27 marca 2020 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2020 Utworzono: 31.03.2020

Petycja nr 12 z dnia 12.12.2019 r.

Petycja nr 12 z dnia 12.12.2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2020 Utworzono: 30.12.2019

Petycja nr 11 z dnia 22.10.2019 r.

Wnioskodawca wniósł o przekazanie niniejszej petycji wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic wiejskich - miejscowo właściwych dla Gminy.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2020 Utworzono: 30.10.2019

Petycja nr 10 z dnia 18.09.2019 r.

Wnioskodawca wniósł o opracowanie programu ( harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych w charakterze edukacyjnym, w celu zwiększenia świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzi
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2019 Utworzono: 25.09.2019

Petycja nr 6 z dnia 22.05.2019 r.

Petycja nr 6 z dnia 22.05.2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2019 Utworzono: 05.06.2019

Petycja nr 7 z dnia 28.05.2019 r.

Wnioskodawca wniósł o zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa oraz zwiększenie udziału bar
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2019 Utworzono: 21.06.2019

Petycja nr 9 z dnia 8.07.2019 r.

Petycja nr 9 z dnia 8.07.2019 r. Wnioskodawca wniósł o opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej, użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2019 Utworzono: 11.07.2019
 1 2 3 4 5 
aktualne... Początek strony