Petycja wielokrotna z dnia 14.12.2020 r. i 15.12.2020 r. (wygasły...)

Ogłoszenie
W dniach 14 grudnia 2020 - 15 grudnia 2020r. do Rady Gminy Kamienna Góra wpłynęły 3 jednobrzmiące petycje indywidualne. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie. Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje w tej sprawie, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach do dnia 26 lutego 2021 r. Sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienia indywidualne, zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy o petycjach w załącznikach umieszcza się Uchwałę Rady Gminy Kamienna Góra nr XXX/172/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji wg właściwości. Uchwała zawiera rozstrzygnięcie ww. petycji wielokrotnej.
Zgodnie z treścią Uchwały petycje zostały przekazane do Prezesa Rady Ministrów w dniu 05.05.2021 r.
powrót...
Informacja wytworzona przez J. Ferenc dnia 21.12.2020
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 06.05.2021. Wygasa 30.05.2021. Odsłon 3638
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony