Petycja z dnia 19 lutego 2021 r. (wygasły...)

Mieszkańcy sołctwa Janiszów wnoszą o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrezennego gminy Kamiena Góra dla miejscowości Janiszów.
Zgodnie art. 10 ust. 3 oraz art. 8 ust. 2 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2018.870.tj) informuję, iż z uwagi na złożoność problematyki wymagającej szerszej analizy oraz uwzględniając obecnie trwający stan epidemii z powodu wirusa Covid-1`9, termin rozpatrzenia przedmiotowej petycji zosranie wydłużony do 19 sierpnia 2021 r.

Rada Gminy Kamienna Góra po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęła Uchwałę nr XXXIII/194/21 z dnia 14.07.2021 r.
powrót...
Informacja wytworzona przez J. Ferenc dnia 23.02.2021
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 15.07.2021. Wygasa 19.08.2021. Odsłon 3638
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony