Petycja nr 11 z dnia 22.10.2019 r.

Wnioskodawca wniósł o przekazanie niniejszej petycji wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic wiejskich - miejscowo właściwych dla Gminy. W dniu 30.10.2019 r. część petycji dotyczącą Dyrektorów Szkół przekazano do Dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra. W dniu 13.11.2019 r. część petycji dotyczącą Kierowników świetlic wiejkich wysłano za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. do wszystkich Sołtysów miejscowości, właściwych dla terenu Gminy Kamienna Góra. W dniu 14.01.2020 r. udzielono odpowiedzi wnioskodawcy.
powrót...
Załączniki:
CCF_000349.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.10.2019
Opublikowana przez Małgorzata Bzowy dnia 23.01.2020. Wygasa 31.03.2020. Odsłon 3138
Wersja : 1 2 
Początek strony