Petycja nr 10 z dnia 18.09.2019 r.

Wnioskodawca wniósł o opracowanie programu ( harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych w charakterze edukacyjnym, w celu zwiększenia świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających. Ponadto wniósł o przekazanie treści petycji wraz z odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nadużywania alkoholu i środków odurzających do wszystkich Dyrektorów Szkół Podstawowych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, oraz o udostępnienie treści petycji na stronie BIP Urzędu Gminy.
Petycja nie została uwzględniona w całości. Opublikowano treść petycji na stronie BIP Urzędu Gminy. Z uwagi na fakt, że w Urzędzie Gminy Kamienna Góra nie ma Urzędu Stanu Cywilnego, przekazanie odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania wraz z treścią petycji uznano za bezzasadne. W dniu 11.12.2019 r. udzielono odpowiedzi wnioskodawcy.

powrót...
Załączniki:
CCF_000314.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.09.2019
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 19.12.2019. Wygasa 25.11.2020. Odsłon 3137
Wersja : 1 2 3 
Początek strony