Petycja nr 6 z dnia 22.05.2019 r.

Wnioskodawca wniósł o zebranie ofert oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych., oraz opublikowanie petycji na stronie BIP Urzędu Gminy Kamienna Góra. Petycja została nieuwzględniona, w dniu 06.08.2019 r. udzielono odpowiedzi wnioskodawcy. Petycja w całości została opublikowana na stronie BIP Urzędu Gminy.

Załączniki:
CCF_000249.pdf
Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 05.06.2019
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 14.08.2019. Wygasa 26.11.2020. Odsłon 3159
2