Petycja z dnia 26 lutego 2021 r. (wygasły...)

Petycja z dnia 26 lutego 2021 r. złożona przez Mieszkańców Gminy Kamienna Góra, jako sprzeciw przeciwko budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Czadrów i Krzeszów.

Petycja nie spełniła wymogów art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2018.870 t.j. ), dlatego też na mocy artykułu 7 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Rada Gminy Kamienna Góra w sprawie ww. petycji podjęła uchwałę- Uchwała nr XXXI/186/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26.05.2021 r. w sprawie pozostawienia petycji z dnia 26.02.2021 r. bez rozpatrzenia.


powrót...
Informacja wytworzona przez J. Ferenc dnia 03.03.2021
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 08.06.2021. Wygasa 25.05.2021. Odsłon 3638
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony