2019

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 r.

RB- 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za I kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za I kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za I kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za I kwartał.


Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2019 r.

RB- 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za II kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za II kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za II kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za II kwartał.


Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2019 r.

Rb-NDS o nadwyżce - deficycie za III kw.2019

Rb- sprawozdanie o zobowiazaniach za III kw. 2019

Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów za III kw. 2019

Rb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków za III kw.2019

Rb-N sprawozdanie o stanie należności za III kw 2019Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2019 r.

RB- 27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za IV kwartał.

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za IV kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za IV kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za IV kwartał.


Informacja wytworzona przez dnia 26.05.2020 11:42
Opublikowana przez D. Sowa dnia 26.05.2020 11:42. Odsłon 156, Wersja 1