OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2020 r. (wygasły...)

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kamienna Góra

z dnia 25 lutego 2020 r.

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na obszarze Gminy Kamienna Góra, urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 201r. poz. 684 ze zm.1), w związku z Postanowieniem Marszałka SejmuRzeczypospolitej Polskiej z dnia lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 184)- podaję do wiadomości publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych :

 

I. Słupy ogłoszeniowe w sołectwach: II. Tablice ogłoszeń w sołectwach:

1. Czadrów 1. Czarnów

2. Dębrznik 2. Krzeszówek

3. Dobromyśl 3. Lipienica

4. Gorzeszów

5. Janiszów

6. Jawiszów

7. Kochanów

8. Krzeszów

9. Ogorzelec

10. Olszyny

11. Pisarzowice

12. Przedwojów

13. Ptaszków

14. Raszów

15. Rędziny

16. Leszczyniec

17. Szarocin

Wójt Gminy

(-) Patryk Straus

 

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2019 r. poz. 1504.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2020
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 25.02.2020. Wygasa 31.10.2020. Odsłon 152
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony