Terytorialna Komisja Wyborcza

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 6-7 kwietnia 2024 r.

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 6-7 kwietnia 2024 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2024 Utworzono: 06.04.2024

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamienna Gór

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamienna Góra zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2024 Utworzono: 15.03.2024

OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamienna Góra.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 20 marca 2024 r.
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2024 Utworzono: 21.03.2024

Uchwała Nr 7/2024 o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Kamienna Gó

Uchwała Nr 7/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 20 marca 2024 r.
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2024 Utworzono: 20.03.2024

Uchwała Nr 6/2024 w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach.

Uchwała Nr 6/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamienna Góra zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2024 Utworzono: 20.03.2024

OBWIESZCZENIE o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2024 Utworzono: 15.03.2024

OBWIESZCZENIE o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 14 marca 2024 r.o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2024 Utworzono: 15.03.2024

OBWIESZCZENIE o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2024 Utworzono: 15.03.2024

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze o składzie, siedzibie i dyżurach.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2024 Utworzono: 14.03.2024

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych nume

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamienna Góra zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2024 Utworzono: 14.03.2024

UCHWAŁA NR 4/2024 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie niep

UCHWAŁA NR 4/2024 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2024 Utworzono: 14.03.2024

Uchwała Nr 5/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 14 marca 2024 r.

Uchwała Nr 5/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamienna G&oacu
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2024 Utworzono: 14.03.2024

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów orga

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o terminie i miejscu losowania numerów li
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2024 Utworzono: 14.03.2024

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 5 marca 2024 r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Gminna Komisja Wyborcza w Kamiennej Górze wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń.
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2024 Utworzono: 05.03.2024

Uchwała 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 4 marca 2024 r.

w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM-KAMIENNA GÓRA w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.do
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2024 Utworzono: 04.03.2024

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów org

INFORMACJA  Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnegozarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2024 Utworzono: 28.02.2024

Postanowienie nr 187/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie

Postanowienie nr 187/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorząduterytorialnego zarządzonych na dzień 7
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2024 Utworzono: 27.02.2024

Postanowienie nr 176/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie

Postanowienie nr 176/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze.
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2024 Utworzono: 27.02.2024

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 22 lutego 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 22 lutego 2024 r.
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2024 Utworzono: 23.02.2024

UCHWAŁA NR 28/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r.

UCHWAŁA NR 28/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2024 Utworzono: 30.01.2024

UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r.

UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzan
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2024 Utworzono: 30.01.2024

UCHWAŁA Nr 30/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 sierpnia 2023 r.

UCHWAŁA Nr 30/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2024 Utworzono: 30.01.2024

archiwum... Początek strony