Nieodpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna,
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
ORAZ EDUKACJA PRAWNA
NA TERENIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
W ROKU 2019

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - przysługuje każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnejpomocyprawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Zakres edukacji prawnej

Obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, a w szczególności upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa oraz o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

Gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

PROWADZONY

PRZEZ

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

 

lokalizacja

dzień tygodnia

godziny

udzielania porad

numer
telefonu/mail

 

pomocy prawnej udziela

 

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

poniedziałek

wtorek
środa
czwartek

piątek

 

 

11.30 - 15.30

 

75 64 50 113
powiat@kamienna-gora.pl

 

adwokat,

radca prawny

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
PRZEKAZANY DO PROWADZENIA
PRZEZ STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH

WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”
z siedzibą w Górze, przy ul. Stefana Batorego 8 tel. 609 850 917

Pomoc prawna

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

poniedziałek

7.30 - 11.30

75 64 50 113

powiat@kamienna-gora.pl

adwokat,

radca prawny

Lubawka
ul. Dworcowa 33

wtorek

11.30 - 15.30

75 74 11 800

powiat@kamienna-gora.pl

 

adwokat,

radca prawny

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

środa

7.30 - 11.30

75 64 50 113

powiat@kamienna-gora.pl

adwokat,

radca prawny

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

czwartek

7.30 - 11.30

75 64 50 113

powiat@kamienna-gora.pl

adwokat,

radca prawny

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

piątek

7.30 - 11.30

75 64 50 113

powiat@kamienna-gora.pl

adwokat,

radca prawny

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
PRZEKAZANY DO PROWADZENIA
PRZEZ STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH

WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”
z siedzibą w Górze, przy ul. Stefana Batorego 8 tel. 609 850 917

Poradnictwo obywatelskie

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

czwartek

7.30 - 11.30

75 64 50 113

powiat@kamienna-gora.pl

adwokat,

radca prawny

 

Załącznik Nr 1. Tabela

 

 

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 17.06.2019 10:48
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 17.06.2019 10:48. Odsłon 748, Wersja 1