Informacja o złożonych ofertach

RI.7013.13.2020 Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z infrastrukturą techniczną.

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym na Budowę Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2020 Utworzono: 17.12.2020

KROS.7031.2.2020 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2021

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2021- informacja o ofertach.
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2020 Utworzono: 17.11.2020

RI.7021.17.2020 Remont mostu na potoku Żywica w ciągu dr wewnętrznej w Pisarzowicach

Remont mostu na potoku Żywica w ciągu drogi wewnętrznej, dz 182 i 74 w miejscowości Pisarzowice - informacja o złożonych ofertach
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2020 Utworzono: 09.11.2020

KROS.7031.1.2020 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2021

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2021  - informacja o ofertach.
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2020 Utworzono: 30.10.2020

ZOJG-D.351.4.2020 Przygotowanie i dostarczanie posiłków (catering) dla szkoły w Pisarzowicach

Przygotowanie i dostarczanie posiłków (usługa cateringowa ) dla dzieci i młodzierzy uczęszczających do Zespołu Szkół w Pisarzowicach w roku szkolnym 200/2021
więcej...
Aktualizacja: 15.09.2020 Utworzono: 15.09.2020

RI.7013.9.2020 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ptaszkowie

Budowa obiektu swietlicy wiwjskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i wybuduj
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2020 Utworzono: 18.08.2020

RI. 7031.1.2020 Zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra

Zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra w sezonie zimowym 2020/2021
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2020 Utworzono: 03.07.2020

RI.7013.8.2020 Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie

Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie - informacja o ofertach.
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2020 Utworzono: 16.06.2020

RI.7013.6.2020 Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie

Budowa obiektu swietlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i wybuduj - informacja z otwarcia ofert.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2020 Utworzono: 14.05.2020

RI.7013.5.2020 Budowa obiektu świetlicy wiejskiej w Ptaszkowie

Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i buduj 
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2020 Utworzono: 18.03.2020

RI.7013.3.2020 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie 
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2020 Utworzono: 20.02.2020

RI. 7013.4.2020 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 327/1, 75/4 w Ptaszkowie

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 327/1, 75/4 w Ptaszkowie.
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2020 Utworzono: 04.02.2020

RI. 7013.2.2020 Przebudowa odcinaka drogi ul. Kalwaria w Krzeszowie

Przebudowa odcinka drogi ul. Kalwaria w Krzeszowie - etap I 
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2020 Utworzono: 04.02.2020

KROŚ.271.4.2019 Przebudowa dachu budynku mieszkalnego Ogorzelec 80

Przebudowa konstrukcji dachu wraz z kominami budynku mieszkalnego Ogorzelec 80
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2019 Utworzono: 25.11.2019

RI.271.1.2019 Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego podzielonego na 2 zadania do wysokości :- 1 500 000,00 zł  z terminem spłaty do dnia 31.12.2020 roku – zadanie 1,- 2 300 000,00 zł z terminem spłaty do dnia 15.03.2029 roku
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2019 Utworzono: 18.11.2019
 1 2 3 4 5 
aktualne... Początek strony