Informacja o złożonych ofertach

RI.7013.13.2020 Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z infrastrukturą techniczną.

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym na Budowę Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2020 Utworzono: 17.12.2020

archiwum... Początek strony