Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 20.07.2021 9:28 Barbara Zięciak
2 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 20.07.2021 9:23 Barbara Zięciak
3 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 20.07.2021 9:21 Barbara Zięciak
4 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 20.07.2021 9:14 Barbara Zięciak
5 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 20.07.2021 9:05 Barbara Zięciak
6 Zmieniono wiadomość: Rejestru Działalności Regulowanej Wiadomości 19.07.2021 11:45 Barbara Zięciak
7 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie RI.6733.12.2021 z dn. 16-07-2021 Ogłoszenia 16.07.2021 15:22 D. Sowa
8 Dodano ogłoszenie: Nadzwyczajna XXXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 14-07-2021. z dn. 16-07-2021 Ogłoszenia 16.07.2021 10:33 D. Sowa
9 Usunięto ogłoszenie: Nadzwyczajna XXXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. z dn. 16-07-2021 Ogłoszenia 16.07.2021 10:31 D. Sowa
10 Dodano ogłoszenie: Nadzwyczajna XXXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. z dn. 16-07-2021 Ogłoszenia 16.07.2021 10:30 D. Sowa
11 Dodano ogłoszenie: Imienny wykaz głosowań 14.07.2021 z dn. 16-07-2021 Ogłoszenia 16.07.2021 10:28 D. Sowa
12 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dnia 15.07.2021 r., znak: KROŚ.6220.17.2020 z dn. 16-07-2021 Ogłoszenia 16.07.2021 9:33 Barbara Zięciak
13 Zmieniono ogłoszenie: Petycja z dnia 19 lutego 2021 r. z dn. 15-07-2021 Ogłoszenia 15.07.2021 14:10 Barbara Zięciak
14 Zmieniono ogłoszenie: Petycja z dnia 19 lutego 2021 r. z dn. 15-07-2021 Ogłoszenia 15.07.2021 14:09 Barbara Zięciak
15 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE RI.6733.7.2021 z dn. 15-07-2021 Ogłoszenia 15.07.2021 13:01 Natalia Chamot-Dybiec

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 728  prawy

Do drukuPoczątek strony