Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.10.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.10.2021 r. z dn. 19-10-2021 Ogłoszenia 19.10.2021 12:12 Barbara Zięciak
2 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.11.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.10.2021 r. z dn. 19-10-2021 Ogłoszenia 19.10.2021 11:50 Barbara Zięciak
3 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.8.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 15.10.2021 r. z dn. 19-10-2021 Ogłoszenia 19.10.2021 11:37 Barbara Zięciak
4 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 15.10.2021 15:18 A. Pawłowska
5 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 15.10.2021 15:14 A. Pawłowska
6 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 15.10.2021 15:11 A. Pawłowska
7 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.15.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.10.2021 r. o wydaniu decyz z dn. 14-10-2021 Ogłoszenia 14.10.2021 13:33 D. Sowa
8 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.10.2021 r., znak: RI.6733.15.2021 z dn. 14-10-2021 Ogłoszenia 14.10.2021 7:52 D. Sowa
9 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.18.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.10.2021 r. z dn. 12-10-2021 Ogłoszenia 12.10.2021 8:13 D. Sowa
10 Dodano ogłoszenie: Petycja z dnia 1 października 2021 r. z dn. 11-10-2021 Ogłoszenia 11.10.2021 10:58 J. Ferenc
11 Dodano ogłoszenie: Petycja z dnia 15 września 2021 r. z dn. 11-10-2021 Ogłoszenia 11.10.2021 9:38 J. Ferenc
12 Zmieniono ogłoszenie: Petycja z dnia 26 marca 2021 r. z dn. 11-10-2021 Ogłoszenia 11.10.2021 9:29 J. Ferenc
13 Zmieniono ogłoszenie: Petycja z dnia 18 czerwca 2021 r. z dn. 11-10-2021 Ogłoszenia 11.10.2021 9:28 J. Ferenc
14 Zmieniono ogłoszenie: Petycja z dnia 18 czerwca 2021 r. z dn. 11-10-2021 Ogłoszenia 11.10.2021 9:22 J. Ferenc
15 Zmieniono ogłoszenie: Petycja z dnia 16 sierpnia 2021 r. z dn. 11-10-2021 Ogłoszenia 11.10.2021 9:19 J. Ferenc

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 734  prawy

Do drukuPoczątek strony