Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Plany zamówień Wiadomości 21.01.2022 10:33 A. Wierciński
2 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 10 stycznia 2022 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.626.2021.EO. z dn. 21-01-2022 Ogłoszenia 21.01.2022 8:11 D. Sowa
3 Dodano ogłoszenie: Oferta w trybie art. 19a. "Zimowy obóz sportowy KARATE CAMP" z dn. 20-01-2022 Ogłoszenia 20.01.2022 14:26 Barbara Zięciak
4 Dodano ogłoszenie: Informacja PGW Wody Polskie z dnia 11 stycznia 2022 r., znak: WR.RUZ.4210.300.2021.RS z dn. 20-01-2022 Ogłoszenia 20.01.2022 14:12 D. Sowa
5 Zmieniono wiadomość: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu. Wiadomości 20.01.2022 7:40 Natalia Chamot-Dybiec
6 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru projektó z dn. 19-01-2022 Ogłoszenia 19.01.2022 14:16 Barbara Zięciak
7 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie RI.6733.1.2022 z dn. 18-01-2022 Ogłoszenia 18.01.2022 13:56 D. Sowa
8 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 18.01.2022 13:50 Barbara Zięciak
9 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 18.01.2022 13:49 Barbara Zięciak
10 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 18.01.2022 13:47 Barbara Zięciak
11 Zmieniono wiadomość: Zwolnienia z podatków i opłat. Wiadomości 17.01.2022 12:02 D. Sowa
12 Zmieniono wiadomość: Zwolnienia z podatków i opłat. Wiadomości 17.01.2022 12:01 D. Sowa
13 Zmieniono wiadomość: Zwolnienia z podatków i opłat. Wiadomości 17.01.2022 11:37 D. Sowa
14 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE RI.6733.24.2021 z dn. 14-01-2022 Ogłoszenia 14.01.2022 8:45 Natalia Chamot-Dybiec
15 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.01.2022 r. KROŚ.6220.28.2021 w sprawie decyzji o ś z dn. 13-01-2022 Ogłoszenia 13.01.2022 7:08 D. Sowa

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 741  prawy

Do drukuPoczątek strony