Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
226 Zmieniono ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 08-04-2005 Ogłoszenia 13.04.2005 8:05 D. Sowa
227 Zmieniono wiadomość: d/s społecznych SP Wiadomości 15.04.2005 8:17 D. Sowa
228 Zmieniono wiadomość: d/s obywatelskich SO Wiadomości 15.04.2005 8:18 D. Sowa
229 Zmieniono wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 10:51 D. Sowa
230 Zmieniono wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 10:55 D. Sowa
231 Zmieniono wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 10:56 D. Sowa
232 Zmieniono wiadomość: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Wiadomości 18.04.2005 11:05 D. Sowa
233 Zmieniono wiadomość: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Wiadomości 18.04.2005 11:06 D. Sowa
234 Zmieniono wiadomość: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Wiadomości 18.04.2005 11:13 D. Sowa
235 Zmieniono wiadomość: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Wiadomości 18.04.2005 11:14 D. Sowa
236 Zmieniono wiadomość: Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą. Wiadomości 18.04.2005 11:14 D. Sowa
237 Zmieniono wiadomość: Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wiadomości 18.04.2005 11:16 D. Sowa
238 Zmieniono wiadomość: Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:16 D. Sowa
239 Zmieniono wiadomość: Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:16 D. Sowa
240 Zmieniono wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:16 D. Sowa

 lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  z 850  prawy

Do drukuPoczątek strony