Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
16 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 08.02.2011 r. z dn. 10-02-2011 Ogłoszenia 10.02.2011 8:13 W. Bakszas
17 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28.02.2011 r. z dn. 28-02-2011 Ogłoszenia 28.02.2011 11:34 W. Bakszas
18 Zmieniono ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28.02.2011 r. z dn. 28-02-2011 Ogłoszenia 28.02.2011 11:48 W. Bakszas
19 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.04.2011 r. z dn. 13-04-2011 Ogłoszenia 13.04.2011 8:24 W. Bakszas
20 Zmieniono ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.04.2011 r. z dn. 13-04-2011 Ogłoszenia 13.04.2011 8:27 W. Bakszas
21 Dodano wiadomość: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne. Wiadomości 13.04.2010 13:21 A. Damasiewicz
22 Zmieniono wiadomość: Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wiadomości 13.04.2010 13:22 A. Damasiewicz
23 Zmieniono wiadomość: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne. Wiadomości 13.04.2010 13:22 A. Damasiewicz
24 Dodano wiadomość: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu. Wiadomości 13.04.2010 13:32 A. Damasiewicz
25 Zmieniono wiadomość: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu. Wiadomości 13.04.2010 13:34 A. Damasiewicz
26 Zmieniono wiadomość: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu. Wiadomości 13.04.2010 13:34 A. Damasiewicz
27 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 13-04-2010 Ogłoszenia 13.04.2010 13:43 A. Damasiewicz
28 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 13-04-2010 Ogłoszenia 13.04.2010 15:01 A. Damasiewicz
29 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 13-04-2010 Ogłoszenia 13.04.2010 15:05 A. Damasiewicz
30 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 13-04-2010 Ogłoszenia 13.04.2010 15:06 A. Damasiewicz

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 857  prawy

Do drukuPoczątek strony