Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
61 Dodano pozycję menu: Podział Gminy Kamienna Góra na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania. Menu 06.09.2023 12:46 D. Sowa
62 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 21 sierpnia 2023 r. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 12:41 D. Sowa
63 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 21 sierpnia 2023 r. z dn. 24-08-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 12:40 D. Sowa
64 Usunięto ogłoszenie: UCHWAŁA NR 78/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczę z dn. 23-08-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 11:30 D. Sowa
65 Zmieniono ogłoszenie: Warunki udziału w głosowaniu poza granicami kraju. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 11:01 D. Sowa
66 Zmieniono ogłoszenie: Wniosek o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 11:00 D. Sowa
67 Zmieniono ogłoszenie: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 11:00 D. Sowa
68 Zmieniono ogłoszenie: Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - cudzoziemiec. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 11:00 D. Sowa
69 Zmieniono ogłoszenie: Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - obywatel polski. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 11:00 D. Sowa
70 Zmieniono ogłoszenie: Wniosek o zmianę miejsca głosowania. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 11:00 D. Sowa
71 Zmieniono ogłoszenie: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:59 D. Sowa
72 Zmieniono ogłoszenie: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:59 D. Sowa
73 Dodano ogłoszenie: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:59 D. Sowa
74 Dodano ogłoszenie: Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:58 D. Sowa
75 Dodano ogłoszenie: Warunki udziału w głosowaniu w kraju. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:58 D. Sowa

 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony