Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
61 Zmieniono wiadomość: Gospodarka przestrzenna Wiadomości 07.07.2011 13:27 A. Damasiewicz
62 Zmieniono wiadomość: Gospodarka przestrzenna Wiadomości 07.07.2011 13:29 A. Damasiewicz
63 Zmieniono wiadomość: Gospodarka przestrzenna Wiadomości 07.07.2011 13:31 A. Damasiewicz
64 Zmieniono wiadomość: Gospodarka przestrzenna Wiadomości 07.07.2011 13:31 A. Damasiewicz
65 Zmieniono wiadomość: Gospodarka przestrzenna Wiadomości 07.07.2011 13:34 A. Damasiewicz
66 Zmieniono wiadomość: Gospodarka przestrzenna Wiadomości 07.07.2011 13:36 A. Damasiewicz
67 Zmieniono wiadomość: Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wiadomości 07.07.2011 13:43 A. Damasiewicz
68 Zmieniono wiadomość: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne. Wiadomości 07.07.2011 13:47 A. Damasiewicz
69 Dodano wiadomość: Inne informacje Wiadomości 07.07.2011 14:00 A. Damasiewicz
70 Zmieniono wiadomość: Inne informacje Wiadomości 07.07.2011 14:04 A. Damasiewicz
71 Zmieniono wiadomość: Inne informacje Wiadomości 07.07.2011 14:04 A. Damasiewicz
72 Zmieniono wiadomość: Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wiadomości 15.07.2011 14:52 A. Damasiewicz
73 Zmieniono wiadomość: Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wiadomości 15.07.2011 14:55 A. Damasiewicz
74 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 18-06-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
75 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 22-09-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz

 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony