Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
91 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 10.05.2023 11:12 Barbara Zięciak
92 Dodano protokół : Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 10.05.2023 10:30 Barbara Zięciak
93 Dodano ogłoszenie: Postanowienie nr 26/2023 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 25 kwietnia 2023 r. z dn. 10-05-2023 Ogłoszenia 10.05.2023 9:08 Barbara Zięciak
94 Dodano ogłoszenie: 2022 z dn. 09-05-2023 Ogłoszenia 09.05.2023 10:54 D. Sowa
95 Dodano ogłoszenie: 2022 z dn. 09-05-2023 Ogłoszenia 09.05.2023 10:53 D. Sowa
96 Dodano ogłoszenie: 2022 z dn. 09-05-2023 Ogłoszenia 09.05.2023 10:52 D. Sowa
97 Dodano ogłoszenie: 2022 z dn. 09-05-2023 Ogłoszenia 09.05.2023 10:51 D. Sowa
98 Dodano ogłoszenie: 2022 z dn. 09-05-2023 Ogłoszenia 09.05.2023 10:50 D. Sowa
99 Dodano ogłoszenie: 2022 z dn. 09-05-2023 Ogłoszenia 09.05.2023 10:49 D. Sowa
100 Dodano ogłoszenie: 2022 z dn. 09-05-2023 Ogłoszenia 09.05.2023 10:48 D. Sowa
101 Dodano ogłoszenie: 2022 z dn. 09-05-2023 Ogłoszenia 09.05.2023 10:47 D. Sowa
102 Usunięto ogłoszenie: 2022 z dn. 09-05-2023 Ogłoszenia 09.05.2023 10:45 D. Sowa
103 Usunięto ogłoszenie: 2022 z dn. 09-05-2023 Ogłoszenia 09.05.2023 10:45 D. Sowa
104 Usunięto ogłoszenie: 2022 z dn. 09-05-2023 Ogłoszenia 09.05.2023 10:45 D. Sowa
105 Usunięto ogłoszenie: 2022 z dn. 09-05-2023 Ogłoszenia 09.05.2023 10:44 D. Sowa

 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 798  prawy

Do drukuPoczątek strony